Flytning til Katrinebjerg

Flyttegruppen har været i gang et stykke tid og er nu kommet så langt, at vi skal påbegynde nedpakningen af 3 sektioner fra Navitas (NAV) til Katrinebjerg (KB) – bygningerne 5126, 5128 og 5132.

MEMA-sektionen skal samles på 3. sal på Navitas.

Har du spørgsmål til understående kontakt flyttegruppen


Kontorer

Tidsplan for sektionerne FLEN, DEMA, MEDY og MEMA

Det er nu aftalt at selve flytningen kommer til at ske i uge 29 (18.-22. juli). Det betyder at:

 • Fredag d. 15. juli skal du senest have færdigpakket de ting, der skal flyttes og sat labels på flyttekasser og møbler. Er du færdig med at pakke før denne dato, fx fordi du går på ferie, skal du skrive en mail til hea@mpe.au.dk og jnipper@au.dk, så Facility Management kan komme hurtigere i gang med at klargøre kontorerne.
 • Du er selv ansvarlig for at nedpakke eget kontor. Du må ikke efterlade ting i kontoret, der ikke skal flyttes.
 • Nedpakning af monitor/PC skal i åbne kasser og skal IKKE pakkes ind i bobleplast.
 • Flyttefirmaet har herefter den følgende uge (fra mandag d. 18. juli til fredag d. 22. juli) til fysisk at flytte det hele. I denne uge kan man derfor ikke arbejde på kontoret.
 • Mandag d. 25. juli kan vi tage KB bygningerne 5126, 5128 og 5132 og 3. sal på NAV i brug.

Laboratorier

Christian Perti er formand for Arbejdsgruppen for laboratorier.

Tidsplanen for flytning af de enkelte laboratorier ser pr. 27. juni 2022 sådan her ud:

LAMPS

Forventet flytning uge 26 og 27.

Robot lab

Nedpakning sker den 4. -11. juli. Endelig flyttedato udestår.

X-lab

De ting der skal flyttes fra X-lab bliver pakket i perioden 28 juni – 1 juli, flytte dato ikke aftalt.

Instrumentdepotet

Instrument depot

Flytning sker efter studiestart. Der mangler at blive indkøbt reoler. 

Termo Fluids lab 1

Udflytning fra Skejby sker efter den 20 august, der er også mulighed for at udskyde til efter studiestart.

Termo Fluids lab 2

Indretning sker løbende efter studiestart.

Det er den laboratorieansvarlige, der skal pakke eget laboratorium ned.

Hvis man har særlige behov ift. flytning af tung/skrøbeligt udstyr, kan Christian eller Sekretariatet sætte den laboratorieansvarlige i forbindelse med flyttefirmaet.

Praktisk information

Whiteboards og væghængte hylder/reoler

Du skal ikke afmontere/flytte whiteboards eller væghængte reoler på Navitas. Whiteboards vil blive gjort tilgængelige på Katrinebjerg.

På Katrinebjerg vil der være en proces med Facility Management, hvor du selv bestemmer, hvor du vil have dit whiteboard og/eller reol.

Flyttekasser med videre

Flyttefirmaet har en pakkeinstruks. Denne bedes I læse godt igennem og følge.

Det er vigtigt, at flyttekasserne ikke bliver for tunge.

Flyttekasser, bobleplast og labels kan afhentes fra mandag 23. maj i lokale 03.072.

I lokalet vil der hænge en oversigt over, hvilken bygning og lokale du skal sidde i.

Labels: Alle bygninger og etager har deres egen farve. Se på oversigten, hvor du skal sidde. I skal selv skrive jeres nye bygningsnr., kontornr. og initialer på.

Det er vigtigt, at der bliver sat labels på det, der skal flyttes. På hver kasse skal der sættes 1 label på siderne, hvor der er håndtag (flyttefirmaet flytter ikke noget, der ikke er mærket).

Papircontainer

På 3. 4. + 5. sal vil der blive sat en container til papiraffald.

Papircontainer bliver placeret her:

5. sal ud for lokale 05.093

4. sal ud for lokale 04.029

3. sal ud for lokale 03.072

Husk papir med personfølsomme oplysninger skal makuleres – der findes en makuleringsmaskine i printerrum 03.226 (lige ved siden af 03.072)

Rum til affaldssortering

Her kan du aflevere følgende til udsmid: pap, møbler, metal, plast og elektronik.

 • 05.088
 • 04.189
 • 03.017

Adresser på Katrinebjerg

Adresser på Katrinebjerg

Instituttets officielle adresse pr. 1. august 2022 er:

Institut for Mekanik og Produktion, Katrinebjergvej 89G-F, 8200 Aarhus N.

Øvrige adresser på Katrinebjerg

Bygning 5126: Finlandsgade 26, 8200 Aarhus N

Bygning 5128: Finlandsgade 30, 8200 Aarhus N

Bygning 5132: Katrinebjergvej 89G-F, 8200 Aarhus N

Bygning 5367: Finlandsgade 27C, 8200 Aarhus N (værksted)

Bygning 5420: Møllevangs Allé 142, (StartUp Factory locale 240/236 + 234)

Find vej til Campus Katrinebjerg

Parkering

Man kan holde på en ledig plads. Det er aktuelt ikke nødvendigt at registrere sin bil i AU’s parkeringsregistreringssystem på Katrinebjerg.

Nøgle og adgangskort

Dit adgangskort giver adgang til yderdørene på Katrinebjerg fra mandag den 11. juli 2022. Adgangskort er det samme som på Navitas dog med nye adgange.

Fra 29. juni - 8. juli 2022 kan du hente nøgle til dit kontor på Katrinebjerg ved henvendelse hos MPE Sekretariatet i lokale 03.090 på Navitas. Du skal medbringe en udfyldt Tro- og loveerklæring.

Fra 11. juli - 29. juli 2022 kan du hente din nøgle i bygning 5346, lokale 040 hos Facility Managent på Katrinebjerg.

Fra 1. august 2022 kan du hente din nøgle i MPE Sekretariatet på Katrinebjerg i bygning 5128, lokale 234.

Medbring denne nøgle kvittering ved afhentning af din nøgle til Katrinebjerg

Parkering

Man kan holde på en ledig plads. Ved bygningerne 5126-5132 er det aktuelt ikke nødvendigt at registrere sin bil i AU’s parkeringsregistreringssystem på Katrinebjerg.

Andre steder på Katrinebjerg vil det være nødvendigt at registrere sig i AU's parkeringsregistreringssystem

Tryk på linket og klik derefter på ”Registrer din bil” til højre og følg vejledningen:

 • Indtast brugernavn, au[auid]@uni.au.dk, (fx au123456@uni.au.dk) samt dit password (det samme, som du bruger til at logge på din computer).
 • Indtast din bils registreringsnummer og klik herefter på 'Gem'.
 • Du modtager nu en mail med bekræftelse på, at tilladelsen er oprettet.
 • Du kan til enhver tid logge på systemet og se dine parkeringstilladelser.

Du kan registrere op til to biler - vær dog opmærksom på, at begge biler ikke kan holde parkeret på AU's Medarbejderparkering samtidigt. Vær opmærksom på skiltene, hvor du parkerer.

Bemærk at Parkeringstilladelsen giver dig mulighed for at parkere i forbindelse med dit job på AU; det er således ikke tilladt at anvende parkeringsområderne til langtidstidsparkering.

Bygningernes åbningstider

Hoveddøren i 5126 er åben mellem 07.00-16.00. Der er 2 andre skalddøre ind til 5126 som er åbner mellem 07.30-16.00

Hoveddøren i 5128 er åben mellem 07.30-16.00

Dørene ind til 5132 er åbne mellem 07.30-16.00

Uden for de nævnte perioder åbnes dørene med dit adgangskort.

IT-adgang og WI-Fi

Der er Wi-Fi i alle bygningerne – også i sommerferien.

Der vil blive etableret kablet internet-adgang pr. 18/7. Du skal bruge kabelindgangen med grøn markering

Hvis du har problemer med den kablede adgang, kan du henvende dig til Helle Elbæk (hea@mpe.au.dk) i sekretariatet i 5128, lokale 234.

NAT-TECH IT-supporten kan kontaktes her.

Kontorartikler

Du kan finde kontorartikler i følgende lokaler:

 • 5128, lokale 228
 • 5132, lokale 113
 • 5132, lokale 130

Postrum og pakker

Postrummet på Katrinebjerg er placeret her:

 • 5132, lokale 113

Når du skal angive leveringsadresse til en leverandør, skal du skrive nedenstående. Det er vigtigt, at du specifikt angiver, at pakken må stilles i postrummet.

Institut for Mekanik og Produktion, Aarhus Universitet, Katrinebjergvej 89G-F, 8200 Aarhus, Bygning 5132, lokale 113

Att. [Dit navn]

Må stilles i postrummet i 5132, lokale 113 

Printerrum

Printerrummene for medarbejdere på Katrinebjerg er placeret her:

 • 5128, lokale 228
 • 5132, lokale 130

Medarbejderkøkkener

Medarbejderkøkkener vil blive udstyret med service og kaffemaskiner i starten af august. Medbring egen kaffe for en sikkerheds skyld, hvis du starter arbejde i juli.

Affald

Der må ikke stå affaldsspande på kontorerne af hensyn til rengøringen.

I stedet kan man bruge affaldsposer som kan klistres på bordkanten.

Disse vil kunne findes i rummene med kontorartikler.

Medarbejderen er selv ansvarlig for at tømme affaldsposerne i de affaldsstativer, der sættes i personalekøkkenerne.