Medarbejder stopper i MEMA-sektionen

Riad Sahli fratræder sin stillingen som postdoc den 31. juli 2024

Riad har været ansat i en midlertidig stilling som afsluttes nu.

Vi ønsker Riad al held og lykke i sin fremtidige karriere.