For undervisere

Du kan finde informationer om undervisning, eksamen og andet uddannelsesrelateret på Techs Medarbejderportal:

   

Ledelsesgrundlag for fordeling af undervisningsressourcer

Der er udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag, som kan danne et fælles fundament for transparent og ensartet fordeling af undervisningsopgaver på tværs af de fire ingeniørinstitutter og de to stillingsstrukturer. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i den nuværende normaftale, som kom fra Ingeniørhøjskolen, men hvor der er større rum for helhedsbetragtninger fra ledelsens side og en styrket dialog om opgaverne. Formålet med ledelsesgrundlaget er at sikre både en vis fleksibilitet samt at fordelingen sker efter en drøftelse mellem ledelsen og medarbejderen. 

Den eksisterende normaftale, som har været brugt på diplomstillingsstrukturen er derfor opsagt af dekanen pr. 31. oktober 2021 til bortfald 31. januar 2022 ved dette semesters udløb. Fra 1. februar 2022 erstattes aftalen af det fremlagte ledelsesgrundlag, som fremadrettet skal gælde for al undervisning på ingeniøruddannelserne.

Adgangskurset er endnu ikke dækket af ledelsesgrundlaget, og der vil her blive arbejdet videre med en løsning.

Læs Ledelsesgrundlag for fordeling af undervisningsressourcer her

Læs Appendix 1 om vejledende timetal for opgaver her

Brightspace

Brightspace er AU’s læringsplatform, hvor du kan oprette kurser, kommunikere med studerende og meget mere.

Læs mere om henvendelse fra studerende vedr. deling af opslag på Brightspace.

Undervisningsskema

Tilgå dit skema for nuværende semester ved at klikke på linket til højre. Her finder du også vejledninger og kontaktoplysninger til support.

Eksamenssnyd

Har du mistanke om eksamenssnyd? På AU's medarbejderside kan du læse mere om procedure ved eksamenssnyd, forebyggelse mm.

Kontakt:

Martin Heide Jørgensen

Viceinstitutleder for uddannelse, Ingeniørdocent