Arbejdsmiljø

Den nuværende arbejdsmiljøorganisation på AU består af følgende niveauer:

  • Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) fastlægger og sammentænker  den overordnede linje i universitetets arbejdsmiljøindsats tværs af  fakulteterne og enhedsadministrationen og i tæt samarbejde med  Hovedsamarbejdsudvalget.
  • Fakultetsarbejdsmiljøudvalg (FAMU) – planlægger og koordinerer  fakulteternes og enhedsadministrationens arbejdsmiljøarbejde og  rådgiver den lokale ledelse om arbejdsmiljø-spørgsmål.
  • Lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) planlægger og rådgiver om  arbejdsmiljøtiltag og om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og  følger op på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende.

Du kan læse mere om arbejdsmiljøorganisationen her.

Arbejdsmiljøudvalg på instituttet

Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed på instituttets forskellige lokaliteter. Instituttet har en række arbejdsmiljøgrupper, der hver har minimum én medarbejder- og én ledelsesrepræsentant.

Har du spørgsmål eller kommentarer til dit arbejdsmiljø, er det også LAMU du skal tage kontakt til.

Krænkende adfærd

På AU accepterer vi ikke krænkende adfærd - dvs. mobning, seksuel chikane, vold og diskrimination i alle former (jf. AT-vejledning 4.3-1 februar 2019). Alle, der har deres daglige gang på universitetet, har ansvar for, at krænkende adfærd ikke forekommer.

Desuden har vi alle ansvar for at:

  • sige fra – hvis man selv oplever at blive krænket, eller hvis man er vidne til det

  • hjælpe en studerende eller en medarbejder, som oplever krænkende adfærd. 

AU har som arbejdsgiver pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og handle ved mistanke eller henvendelser om mobning, chikane, vold og diskrimination (Arbejdsmiljølovens §15).

Ledere, vejledere, undervisere og andre, der indtager en mentor- eller mentorlignede rolle, har et særligt ansvar for at agere professionelt og sagligt i situationer, hvor de indgår i asymmetriske (ulige) samarbejder, relationer og magtforhold.

Læs mere om forebyggelse, håndtering og opfølgning på krænkende adfærd her.