Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at sikre, at gældende sikkerhedsregler bliver overholdt i instituttet.

Udvalgets opgaver indebærer bl.a.: 

  • Opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Årlige statusrapporter
  • Instruktion af medarbejdere i gældende sikkerhedsregler.

Alle medarbejdere i instituttet har et medansvar for sikkerheden på arbejdspladsen. Hvis man bliver bekendt med farlige eller potentielt farlige situationer på arbejdspladsen, skal man straks henvende sig til sin nærmeste arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalgsmedlemmer

Det lokale arbejdsmiljøudvalg består af en formand, som er udpeget af institutlederen, ledelsesrepræsentanter, som også er udpeget af institutlederen og et antal valgte medarbejderrepræsentanter.

Arbejdsmiljøgrupper

Instituttet har to arbejdsmiljøgrupper: Kontor og undervisning, og Værksted og Lab. Hver gruppe har minimum en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant:

Kontor og undervisning

Værksted og Lab