Praktisk information

Her på siden finder du praktiske informationer til medarbejdere på instituttet.

Først er en liste over generelle praktiske informationer, der er gældende for alle lokationer. Nedenfor finder du mere specifikke informationer på den enkelte lokation.

Generelle praktiske informationer


Navitas

Til og fra Navitas

Find vej

Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Oversigtskort


Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk.


Parkering af biler og cykler

Cykler

Cykler sættes i cykelkælderen (niveau -01) med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelstativerne, vil blive fjernet.

Parkeringsanlæg

Via nedkørsel fra Bestseller er der en offentlig parkeringskælder under Navitas med plads til 450 biler. Ansatte og lejere på Navitas har mulighed for at benytte et privat parkeringsområde med plads til 275 biler på niveau -2, hvis de har fået oprettet en parkeringstilladelse. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn, hvor medarbejdere fra Aarhus Universitet skal benytte pladser markeret ASE/ENG.

For at oprette en parkeringstilladelse, bedes du sende en mail til MPE sekretariatet på mpe@au.dk , hvor du oplyser bilens registreringsnummer, samt den periode tilladelsen skal gælde for.

Bommen til parkeringskælderen er åben på hverdage kl. 05.00- 17.00. Udenfor dette tidsrum kan alle med gyldigt adgangskort til Navitas åbne bommen uden brug af kode. Det kræver ikke adgangskort at komme ud af parkeringskælderen.     

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering, og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Bemærk at du ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har registreret en parkeringstilladelse. Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg på Navitas niveau -1, i Dokk1 samt ved Arkitektskolen på Nørreport 20 (betalingsanlæg).

Vejviser til parkeringskælder

Gæsteparkering

Hvis du får gæster, kan de benytte den offentlige parkeringskælder (niveau -01). Bemærk at betaling er påkrævet. Alternativt kan du få oprettet en gæsteparkeringstilladelse til parkering på niveau -2 til din gæst.

For at oprette en parkeringstilladelse til din gæst, bedes du sende en mail til MPE sekretariatet på mpe@au.dk , hvor du oplyser bilens registreringsnummer, samt den periode tilladelsen skal gælde for.

Bemærk at gæsten ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har oprettet en gæsteparkeringstilladelse. Er der ingen ledige ASE/ENG pladser på niveau -2, så kan gæsten henvises til betalingsparkeringen på niveau -1 i stedet.


Adgang til Navitas

Åbningstid Navitas

Hovedindgangen er åben mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Herefter kan man kun komme ind med sit adgangskort med kode efterfulgt af #. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.

For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre.

Adgang til elevatorer

Skydedørene til dobbeltelevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er åbne mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Uden for dette tidspunkt benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #. Den lille enkeltelevator for ansatte kan kun bruges med adgangskort. Vareelevatoren er fortrinsvis til driftspersonale og vareleverance.

Adgang til de enkelte etager

Glasskydedørene på niveau 03 og 04 er åbne på hverdage kl. 07.00 til 16.00. På niveau 05 er glasdørene åbne mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00. Efter åbningstid benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Adgang til cykelkælder

Cykelkælderen er åben hverdage fra 06.30-17.00. Uden for dette tidsrum benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Har du brug for adgangskort eller nøgle til Navitas, bedes du kontakte instituttets sekretariat.


Bibliotek

Institut for Ingeniørvidenskab er tilknyttet AU Library på Katrinebjerg

Instituttet tilbyder medarbejdere på Navitas at få afhentet og afleveret materiale bestilt/udlånt på biblioteket på Katrinebjerg.

Udlån

Som låner skal du sikre dig, at Katrinebjerg er dit registrerede afhentningssted. Har du ikke selv aktivt valgt et andet bibliotek som afhentningssted, så er Katrinebjerg automatisk sat som dit afhentningssted.

Når du får besked om, at dit materiale er klar til afhentning, så skal du videresende mailen til sekretariatet og vores studentermedhjælper vil så afhente materialet den følgende fredag og lægge det i dit dueslag på Navitas.

Bemærk at du skal være indforstået med, at bogen udlånes til dig i det øjeblik, materialet afhentes på biblioteket. Du hæfter derfor for lånet fra dette tidspunkt og indtil bogen igen er afleveret.

Aflevering af bøger

Ønskes hjælp til aflevering, sendes en mail herom til sekretariatet og materiale til aflevering lægges i dueslaget "Studentermedhjaelp" i postrummet 04.220 på Navitas senest fredag kl. 12. Studentermedhjælperen afleverer materialet på biblioteket den følgende uge. Du vil modtage en kvittering per e-mail, når materialet er blevet afleveret.


Bygningsdrift

Facility Management (FM)

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst FM, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter FM udenfor normal åbningstid.


IT-services

Du kan finde IT helpdesken på 3. etage i lokale 03.205. Du kan også kontakte IT på aarhus.st.it@au.dk. Læs mere om IT supportens adresser og åbningstider.

Printere


Kantine

Kantine og forplejning

Al forplejning til møder og arrangementer på Navitas skal bestilles hos Navitas kantine. Se mere under Forplejning og kantiner.

Personalekøkkener

Mangler der kaffe, te, mælk eller sukker i personalekøkkenerne, så send besked til sekretariatet


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

I postrummet (lokale 04.220) kan du finde et lille udvalg af kontorartikler og kuverter.

Post

Du kan afhente din post i postrummet (lokale 04.220). Her er også en udbakke til din udgående post.

NB: Grundet corona-situationen leverer og henter intern post kun breve og pakker 2 gange om ugen (tirsdag og torsdag – tid på dagen ikke fast) – vær opmærksom på dette, hvis du skal have noget afhentet til afsendelse.

Da sekretariatets medarbejdere i videst muligt omfang arbejder hjemmefra, bedes du lægge breve/pakker, du skal have sendt, i postrummet på 3. sal (03.203) i stedet for at lægge dem i postrummet på 4. sal (04.220), så posten vil blive afhentet af intern post uden forsinkelser. 

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.

Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved bygningsdriften.


Laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men det er kun tilladt at gå ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv, og reglerne for området herunder arbejdsmiljøregler skal respekteres. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender en e-mail med navn og studienummer samt periode for adgang til Lene Birksø Bødskov, lbb@eng.au.dk. Adgangen kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftalerne ikke overholdes.


Rygning og e-cigaretter

Rygning må kun finde sted på afmærkede områder.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver eller på terrasser. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand

I tilfælde af brand er bygningen udstyret med akustisk varslingssystem, som vil informere brugerne om, hvad de skal foretage sig. Hele bygningen er udstyret med et sprinkleranlæg, som automatisk vil påbegynde ildbekæmpelsen.

Undgå at udløse brandalarmen

Enhver form for åben ild, brug af stearinlys o.l. i bygningen er strengt forbudt!

Følgende kan udløse flamme- eller røgdetektorer:

 • laserlys
 • lysbuer fra svejseapparater
 • andet stærkt Ultra Violet lys
 • bomberør med konfetti
 • varmeflimmer
 • scenerøg
 • tætte koncentrationer af damp og støv

Ved håndværker- og laboratoriearbejde, hvor der frembringes røg, damp og/eller støv, skal sensorer i umiddelbar nærhed frakobles og muligvis tildækkes. Dette sker ved henvendelse til Facility Management, e-mail: STBYG6service.okoplan@au.dk.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk

Skejby Nordlandsvej

Til og fra Skejby Nordlandsvej

Find vej

Skejby Nordlandsvej 301
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 2330

Bus

Find den nærmeste bus på www.midttrafik.dk


Parkering

Der er gratis parkeringspladser foran bygningen.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til sekretariatet.


IT-support

Nærmeste IT-support ligger på Katrinebjerg i Hopperbygningen, bygning 5346, Åbogade 34, lokale 028.

Der vil normalt være åbent fra kl. 9.00-13.00. Du kan også kontakte IT-supporten på aarhus.st.it@au.dk.


Kantine

Kantine og forplejning

Forplejning til møder og arrangementer i Skejby skal bestilles hos Matematisk kantine eller Jespers Torvekøkken. Se mere i menuen til venstre under Forplejning og kantiner.


Kontorartikler

Kontorartikler findes for enden ad gangen ved siden af printeren.


Sikkerhed og brand

Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er opmærksomme på egen og ikke mindst andres sikkerhed. Sørg altid for at læse sikkerheds- og brugervejledninger, inden udstyr tages i brug.

Ved brand, ulykke eller livstruende situationer

 • Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv
 • Ring 112
 • Evakuer, hvis nødvendigt
 • Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17

Læs mere på beredskab.au.dk