Lokationer på MPE

Her på siden finder du specifikke informationer om den enkelte lokation.


Navitas

Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Aarhus C
Bygningsnummer: 3210

Oversigtskort


Parkering af biler og cykler

Cykler

Cykler parkeres i cykelkælderen på niveau -01 med nedkørsel ved hovedindgangen til Navitas. Her er plads til 1000 cykler. Cykler, som ikke stilles i cykelstativerne, vil blive fjernet.

Cykler må under ingen omstændigheder medbringes ind i bygningen. Det er tilladt at bære løbehjul, skateboard og lignende ind i bygningen. Kørsel på løbehjul, skateboard og lignende i bygningen er ikke tilladt.

Parkeringsanlæg

Via nedkørsel fra Bestseller er der en offentlig parkeringskælder under Navitas med plads til 450 biler. Ansatte og lejere på Navitas har mulighed for at benytte et privat parkeringsområde med plads til 275 biler på niveau -2, hvis de har oprettet en parkeringstilladelse. Disse P-pladser er tydeligt mærket med ejernavn, hvor medarbejdere fra Aarhus Universitet skal benytte pladser markeret ASE/ENG.

For at oprette en parkeringstilladelse, bedes du sende en mail til sekretariatet på cae@au.dk eller mpe@au.dk, hvor du oplyser bilens registreringsnummer, samt den periode tilladelsen skal gælde for.  

Bommen til parkeringskælderen er åben på hverdage kl. 05.00- 17.00. Udenfor dette tidsrum kan alle med gyldigt adgangskort til Navitas åbne bommen uden brug af kode. Det kræver ikke adgangskort at komme ud af parkeringskælderen.     

Det er ikke tilladt for studerende at benytte den private parkering, og biler uden tilladelse vil straks modtage en parkeringsafgift eller blive fjernet for ejerens egen regning.

Bemærk, at du ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har registreret en parkeringstilladelse. Af alternative parkeringsmuligheder kan nævnes parkeringsanlæg på Navitas niveau -1, eller Dokk1.

Gæsteparkering

Hvis du får gæster, kan de benytte den offentlige parkeringskælder (niveau -01). Bemærk at betaling er påkrævet. Alternativt kan du oprette en gæsteparkeringstilladelse online til parkering på niveau -2 til din gæst.

Bemærk at gæsten ikke er garanteret en plads på niveau -2, selvom du har oprettet en gæsteparkeringstilladelse. Er der ingen ledige ASE/ENG pladser på niveau -2, så kan gæsten henvises til betalingsparkeringen på niveau -1 i stedet.


Adgang til Navitas

Åbningstid Navitas

Hovedindgangen er åben mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Herefter kan man kun komme ind med sit adgangskort med kode efterfulgt af #. Ved hovedindgangen er kortlæseren placeret til venstre for svingdørene og giver adgang til bygningen via den venstre svingdør.

For at forlade bygningen skal man trykke på udtrykket på én af de to svingdøre.

Adgang til elevatorer

Skydedørene til dobbeltelevatorerne i parkeringskælderen på niveau -02 er åbne mandag til torsdag kl. 07.00 til 17.00 og fredag kl. 07.00 til 16.15. Uden for dette tidspunkt benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #. Den lille enkeltelevator for ansatte kan kun bruges med adgangskort. Vareelevatoren er fortrinsvis til driftspersonale og vareleverance.

Adgang til de enkelte etager

Glasskydedørene på niveau 03 og 04 er åbne på hverdage kl. 07.00 til 16.00. På niveau 05 er glasdørene åbne mandag til torsdag kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00. Efter åbningstid benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Adgang til cykelkælder

Cykelkælderen er åben hverdage fra 06.30-17.00. Uden for dette tidsrum benyttes adgangskort med kode efterfulgt af #.

Har du brug for adgangskort eller nøgle til Navitas, bedes du kontakte instituttets sekretariat.


Bygningsdrift

Facility Management (FM)

Oplever du problemer, fejl eller mangler ved bygningen så kontakt venligst FM, som befinder sig ved hovedindgangen. Her kan du også finde oplysninger om, hvordan du kontakter FM udenfor normal åbningstid.


Kontorartikler, post og pap

Kontorartikler

I postrummet (lokale 04.220) kan du finde et lille udvalg af kontorartikler og kuverter.

Post

Du kan afhente din post i postrummet (lokale 04.220). Her er også en udbakke til din udgående post.

Pap

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at papaffald fra pakker m.v. håndteres korrekt.

Pap smides i papcontaineren i gården ved vareindlevering bag ved bygningsdriften.


Laboratorier

Alle ansatte har adgang til laboratorier og værksteder via adgangskortet, men det er kun tilladt at gå ind i områderne, hvis man har et ærinde. Man giver ikke adgang for andre end sig selv, og reglerne for området herunder arbejdsmiljøregler skal respekteres. Aktiviteter og brug af udstyr skal aftales med den rumansvarlige.

Studerende får adgang via den rumansvarlige. Den rumansvarlige sender en e-mail med navn og studienummer samt periode for adgang til Lene Birksø Bødskov, lbb@cae.au.dk. Adgangen kan inddrages af den rumansvarlige, hvis aftalerne ikke overholdes.


Rygning og e-cigaretter

Rygning må kun finde sted udendørs på afmærkede områder.

Det er ikke tilladt at ryge (herunder e-cigaretter) i Navitasbygningen, i gårdhaver eller på terrasser. Enhver form for røg og damp aktiverer de optiske røgsensorer i bygningen.

Derudover er der ventilationsanlæg, som har luftindtag i bygningens facade og der er mulighed for at have vinduer åbne i facadepartiet, hvorfor rygning vil medføre gener for brugerne af huset, hvis ovennævnte regler ikke overholdes.

Katrinebjerg

Katrinebjergvej 89F
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 5128 og 5132


Parkering

Man kan holde på en ledig plads. Ved bygningerne 5126-5132 er det aktuelt ikke nødvendigt at registrere sin bil i AU’s parkeringsregistreringssystem på Katrinebjerg.

Andre steder på Katrinebjerg vil det være nødvendigt at registrere sig i AU's parkeringsregistreringssystem

Tryk på linket og klik derefter på ”Registrer din bil” til højre og følg vejledningen:

  • Indtast brugernavn, au[auid]@uni.au.dk, (fx au123456@uni.au.dk) samt dit password (det samme, som du bruger til at logge på din computer).
  • Indtast din bils registreringsnummer og klik herefter på 'Gem'.
  • Du modtager nu en mail med bekræftelse på, at tilladelsen er oprettet.
  • Du kan til enhver tid logge på systemet og se dine parkeringstilladelser.

Du kan registrere op til to biler - vær dog opmærksom på, at begge biler ikke kan holde parkeret på AU's Medarbejderparkering samtidigt. Vær opmærksom på skiltene, hvor du parkerer.

Bemærk at Parkeringstilladelsen giver dig mulighed for at parkere i forbindelse med dit job på AU; det er således ikke tilladt at anvende parkeringsområderne til langtidstidsparkering.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til sekretariatet.


Kontorartikler

Kontorartikler findes i bygning 5132, lokale 113.

Skejby

Skejby Nordlandsvej 301
8200 Aarhus N
Bygningsnummer 2330


Parkering

Der er gratis parkeringspladser foran bygningen.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til sekretariatet.


Kontorartikler

Kontorartikler findes for enden ad gangen ved siden af printeren.

Herning

Birk Centerpark 15
7400 Herning

Bygningsnummer 8003


Parkering

Der er gratis parkeringspladser flere steder omkring Campus Herning.

Se oversigten over de gratis parkeringsarealer.

Cykler og motorcykler

Til parkering af cykler kan cykelkælderen benyttes. Indgangen til cykelkælderen ligger ved siden af hovedindgangen.

Der er også mulighed for parkering af cykler og motorcykler foran hovedindgangen.


Adgang til bygningen

Der benyttes adgangskort til bygningen. For adgang skal du rette henvendelse til sekretariatet.